andrazkorosec.com

– AB-objekt

– Aerodrom Maribor

– Alpska šola

– Ansambel Glas

– Ansambel Modrijani

– Ansambel Vrt

– Ansambel Žvižg

– BL sport

– Caffe Marko

– Central Caffe

– Fijavž Transport

– Gimnazija Slovenske Konjice

– Glasbena šola Slovenske Konjice

– Godba na pihala Slovenske Konjice

– Gostilna Gastuž

– Gym 87

– IBL sistemi

– Natural stock

– Nikolina Cafe & Lounge bar

– Novice

– Občina Slov. Konjice

Odvetnica Nina Fijavž Sirc

– Osnovna šola Ob Dravinji

– Osnovna šola Pod goro

– Penzion Kračun

– Pub Beli konj

– Radio Rogla

– Satler okna in vrata

– Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice

– Studio Moderna

– Trixy Aviation

– Vina Frešer

– Vitapur

– Zlati Grič